Waarom wordt er een WIK-brief verstuurd?

WIK-brief aan particulieren versturen

De WIK-brief is een brief conform de Wet Incassokosten en is verplicht bij particulieren. Deze verplichting is ontstaan, zodat particulieren meer bescherming genieten. Wanneer één consument uw factuur niet betaald, wordt aan de consument die in gebreke blijft minimaal één schriftelijke aanmaning gestuurd. De WIK-brief wordt verstuurd voordat de incassoprocedure wordt opgestart, dit is een wettelijke verplichting. Incassokosten mogen pas na verloop van termijn in rekening worden gebracht. De betreffende regels staan omschreven in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incasso Kosten.

Eisen WIK-brief

In een WIK-brief moeten de volgende zaken worden opgenomen: het bedrag dat openstaat, de hoogte van de incassokosten, de betaaltermijn van veertien dagen en de incassokosten plus wettelijke rente. De wettelijke 14-dagentermijn begint pas na twee dagen ná dagtekening van de aanmaning te lopen, wat betekent dat voor de verzending van de brief één dag extra wordt gerekend en het termijn pas ingaat na de dag van ontvangst.

WIK-brief ook voor ondernemers?

De WIK-brief is niet verplicht voor ondernemers. Een ondernemer heft de 14-dagentermijn niet en is direct incassokosten verschuldigd. Ondernemers mogen naast het wettelijke betalingstermijn van 30 dagen onderling afspreken welk termijn zij hanteren. Deze uitzondering dient schriftelijk te worden opgenomen in de algemene voorwaarden. Voor ondernemers geldt een wettelijk maximum van zestig dagen, waarin een factuur betaald moet zijn.

Na de WIK-brief nog niet betaald?

Wij wijzen debiteuren er op dat alleen betaling van het volledige bedrag ervoor zorgt dat de incassoprocedure wordt gestopt. Bij in gebreke blijven, zien wij ons genoodzaakt per direct de nodige rechtsmaatregelen te nemen, met alle daaraan verbonden kosten.

 

Staffel

Hoofdsom Incassokosten Minimum Maximum
Over de eerste € 0,00 Tot € 2.500,00 15% € 40 € 375
Over de volgende € 2.500,00 Tot € 5.000,00 10% € 625
Over de volgende € 5.000,00 Tot € 190.000,00 5% € 875
Over de volgende € 190.000,00 Tot € 200.000,00 1% € 2.775
Over het meerdere € 200.000,00 0,5% € 6.775

 

Neem direct contact op

14 + 1 =