De fases

Wat is het incassotraject?

Het incassotraject bestaat uit drie fases: de minnelijke fase, de gerechtelijke fase en de executoriale fase. In de minnelijke fase hopen wij natuurlijk altijd dat een vordering wordt geïnd, aangezien in deze fase nog geen rechter aan te pas hoeft te komen. Wanneer uw debiteur niet over gaat tot betalen in het minnelijk incassotraject is het een optie om het gerechtelijke traject op te starten.

De minnelijke fase

In het minnelijke incassotraject gaan wij op verschillende manieren contact proberen te krijgen met uw debiteur. Denk hierbij aan post, e-mail, sms, telefonie, sociale media en een eventueel debiteurenbezoek.

De gerechtelijke fase

Wanneer het openstaande bedrag niet binnen de minnelijke fase kan worden geïncasseerd, is het een optie om een gerechtelijke fase te starten. Voordat wij een gerechtelijke traject starten vragen wij eerst of onze opdrachtgever dat ook wenst. Geeft de opdrachtgever daarvoor toestemming dan starten wij een gerechtelijke traject. Hierin wordt de debiteur gedagvaard en opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Als de dagvaarding is uitgebracht gaat het proces bij de rechtbank lopen, wat uiteindelijk uitmondt in een gerechtelijke vonnis.

De executoriale fase

Dit is de laatste fase van het gehele traject. Nadat het vonnis is uitgesproken door de rechter laten wij een gerechtsdeurwaarder het vonnis betekenen bij de debiteur. Als dat is gebeurd gaat de gerechtsdeurwaarder waar mogelijk beslag leggen op roerende zaken, onroerende zaken, bankrekeningen, loon, aandelen enzovoort.

Neem direct contact op

13 + 2 =