Ethisch manifest

Van schulden naar kansen

Op initiatief van Delta Lloyd Foundation werkt een landelijke coalitie van schuldeisers samen aan oplossingen voor het groeiende probleem van betalingsachterstanden en schulden van klanten.

Schuldeiserscoalitie

De schuldeiserscoalitie is een initiatief van Delta Lloyd Foundation in samenwerking met zorgverzekeraar CZ. Het doel van de schuldeiserscoalitie is om probleemschulden bij klanten te voorkomen en om betalingsachterstanden van klanten te helpen oplossen. Dat doen we door met elkaar samen te werken en kennis uit te wisselen om een gezond betaalgedrag bij klanten mogelijk te maken en te bevorderen.

Ethisch Manifest

De schuldeisersoalitie heeft een ethisch manifest opgesteld met tien regels om klanten met betalingsachterstanden te helpen en om te voorkomen dat er financiële problemen ontstaan.

Wie vormen de schuldeiserscoalitie?

  1. Primaire schuldeisers
    Bedrijven die producten en diensten aanbieden voor particuliere klanten en waar klanten een betalingsachterstand kunnen oplopen, kunnen meedoen aan de coalitie. Zij zijn verantwoordelijk voor een goede dienstverlening aan hun klanten. Zij willen voorkomen dat hun klanten betalingsproblemen krijgen en zij willen hun klanten met betalingsproblemen helpen om erger te voorkomen. Alleen primaire schuldeisers die het ethisch manifest tekenen, zijn lid van de coalitie.

De coalitie wordt nu gevormd door ABN Amro Verzekeringen, Aegon, a.s.r., Brabant Water, CZ, De Key, Delta Lloyd, Eigen Haard, Elbuco, KPN, Nuon, OHRA, Robin Energie, Rochdale, Santander, Vodafone, Ymere en Ziggo.

  1. Kennispartners
    Partijen, organisaties en bedrijven die kennis en advies inbrengen in de coalitie zijn kennispartners van de coalitie.

Ketenverantwoordelijkheid

De schuldeiserscoalitie richt haar activiteiten op de primaire schuldeisers.
Incassobureaus en gerechtsdeurwaarders acteren in opdracht van de primaire schuldeiser. Dat is hun klant. Daarom worden de incassobureaus en deurwaarders als ketenpartners gezien; niet als coalitiepartner.
Ketenpartners ondertekenen het manifest als onderdeel van de incassoprocedure van hun opdrachtgever.

Neem direct contact op

7 + 11 =