Disclaimer

Onze disclaimer

 

Informatie

Incassobond BV streeft er naar steeds correcte en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, niet actueel of accuraat is. De informatie op deze website, in de nieuwsbrieven en andere uitingen van Incassobond BV gaat uitsluitend uit van toepasselijkheid van het Nederlandse recht. Alle uitingen van Incassobond BV zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Auteursrecht

De uitingen zijn alleen bestemd voor de bezoeker van de website of de geadresseerde. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van Incassobond BV.

Incassobond B.V.

Incassobond BV stelt alles in het werk om de website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Maar ook de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van de gebruiker. Als gevolg hiervan kan Incassobond BV niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en naar behoren functioneert. Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. Incassobond BV heeft geen controle over de inhoud van deze websites.

WIJZIGEN VAN DEZE DISCLAIMER Incassobond BV houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Deze pagina is voor het laatste opgemaakt op 31 maart 2014.

Neem direct contact op

3 + 11 =